Chủ Nhật, ngày 09 tháng 10 năm 2016

Thầy bói đoán Mỹ ai đắc cử ?


Bên Mỹ, cuộc tranh chức Tổng thống giữa cụ bà Hillary Diane Rodham Clinton bảy mươi tuổi với cụ ông Donald John Trump bảy mốt tuổi xảy ra vô vàm gay cấn.
Thiên hạ nghe ngóng truyền thông ông trăm nói gà bà hiu nói vịt, chẳng biết sự đâu mà lần. Mấy vị nhập cư chờ thẻ xanh cứ thấy lo lo "Đô nờ Trăm" mà lên Tổng thống coi như họ bị đuổi đời tàn trong ngõ hẹp.
Mưu sự tại nhơn thành sự tại thiên, biết đâu sử ký Mỹ lại éo le giống Anh bờ rê xít, giống Phi đu tê tê... thì cũng khốn nạn lắm mấy sự đời lưu vong đế quốc.
Tình cờ vị giáo sĩ tiến sư lừng danh quốc tế bỗng tới rủ đi uống cà phê coi bói bầu cử Mỹ. Ông thầy nói thời nay, coi bói cho An Nam phải luận kiểu Tây mười hai cung Hoàng đạo, coi bói cho Huê Kỳ phải bói kiểu Tàu mười hai con Giáp mới gọi là không trật bậy.


Từ đó, ông thầy bèn tiết lộ thiên cơ bầu cử Mỹ như sau, bà con có thể trắc nghiệm.
- Cụ bà Hillary sanh ngày 26-10-1947 Dương lịch, nhằm vào ngày 13-9-1947 lịch Âm niên Đinh Hợi. Mệnh giáp của bà Ốc Thượng Thổ đất trên mái nhà. Năm nay bà gặp phải lưu niên Bính Thân "tứ hành xung", hạn Địa võng nhưng may được sao Thái Dương (Mặt Trời) chiếu mạng lục, thập đắc tiền tài rồi đắc cử luôn chức Tổng thống Mỹ nữ đầu tiên.
- Cụ ông Trump sanh ngày 14-06-1946 Dương lịch là ngày 15-5-1946 Âm lịch niên Bính Tuất. Mệnh của ông cũng là Ốc Thượng Thổ đất mái nhà, nhưng năm nay ông phải sao Thái Âm (Mặt Trăng) chiếu mệnh cửu cát thập nhất ác còn găp đại hạn Diêm Vương mời xuống đất tiền mất tật mang bị thiên hạ chửi.
"Diêm vương rất kỵ đờn bà
Lỡ mà gặp nữ ắt là thua to"
Thành ra chắc chắn "Đô nờ Trăm" sẽ thất cử cay cú.


Thứ Tư, ngày 28 tháng 9 năm 2016

Trịnh Nguyễn giao chiến, phần kết.


Lú bí chơi trò bổn cổ y sự "cao su Cù Vũ", soạn sửa lại có China cố vấn, thầm tưởng sẽ đả hổ diệt ruồi dễ như ớt. Đầu tiên phát lộ "biển số xe xanh" đặng điều tra đối tượng, sanh ra cả mớ kẻ nầy nọ tội nầy kia, lôi một ổ tham nhũng "tận pháp trừng trị" không ngoài cái mục đích dọn dẹp nhóm thân Mỹ. Lú bí "xây dựng đảng" cốt mau lẹ bán nước cho người Tàu "đúng quy trình".
Trịnh Xuân nhờ phe mình cứu trợ, mất tích biền biệt Âu Mỹ khó bề tìm. Mới khởi sự đã khăn khó, Bí lấy làm lo, vội điện thoại sang trào đình China xin cho mưu kế.
Tập hoàng đế bệ hạ lệnh sai chỉ dụ hỏa tốc sang An Nam như sau:
- Quả nhơn đã lệnh cho Hoa Nam tình báo cục phái bọn điệp viên phối hợp hội Tam Hoàng, lùng sục Trịnh Xuân khắp thế giới, phải bắt sống đem về Hà Nội lấy lời khai.
- Bí Lú ái khanh phải lập tức nắm lấy ấn tín bộ CA để kiểm soát nguy cơ phản đảng chống lệnh.
- Quả nhơn sẽ phái CA Thượng thơ China "Hỗn nguyên Phích lịch Thành Côn" sang Hà Nội trợ sức ái khanh mấy chiêu bài sáp nhập tối mật sự.
Tiếp nhận chỉ thị Tập hoàng đế bệ hạ, Lú bí mừng rỡ thấy phơi phới trong lòng, bèn sai tả hữu lập bàn hương án, phủ phục tứ bái lạy tạ rồi mới về dinh.


Lại nói Trịnh Xuân biến mất, trùm sò "Góc ba xạo" ẩn náu trong căn cứ bí mật giả "làm người tử tế" bèn hội họp toàn ban mưu sĩ, tìm cách cố thủ giữ mình, bảo toàn lực lượng, chuẩn bị công cuộc đồ vương định bá. Đệ nhứt mưu sĩ "học bên Mỹ về" bèn đưa tay ý kiến.
"Dạ muôn tâu ngài Ba Xạo tổng thống. Hạ thần cho rằng bí Lú bán nước có Tàu giúp sẽ tìm cách thịt hết bọn ta. Không thể ngồi yên chịu chết, bọn ta phải lập tức động thủ nổi dậy khởi nghĩa. Bọn ta được An Nam thiên hạ ghét Tàu ủng hộ. Bọn ta chánh nghĩa và liệt tổ liệt tông bốn nghìn năm dựng nước giữ nước đang dõi theo phù hộ. Bọn ta đặc biệt được Huê Kỳ Ô ba ma "xoay trục Á châu" bí mật ủng hộ... Như mà tổng thống Ba Xạo phát lệnh khởi nghĩa, từ căn cứ địa Kiên Giang Phú Quốc đến tận Đà Nẵng sẽ là vùng tự do thân Mỹ. Còn đất Thừa Thiên ra đến biên giới phía Bắc, nếu Lú bí dâng sáp nhập cho Tàu sẽ khiến lòng người Bắc Hà căm phẩn nổi lên tiêu thổ kháng chiến. Dù cho An Nam một lần nữa chia đôi Hải Vân ranh giới, nhưng chắc một ngày gần đây, tổng thống sẽ nhứt thống được một Đại Việt Nam tự do, tên tuổi Ba Xạo sẽ mãi mãi ghi danh vàng son An Nam sử sách"...
Câu chuyện giao chiến Trịnh - Nguyễn nay đà chuyển thành giao đấu Lú bí - ba Xạo đi lạc chủ đề, nên đành phần kết. Muốn biết cơ sự tiếp theo thể nào, xem mấy tin lề trái hàng ngày sẽ rõ.

Thứ Bảy, ngày 17 tháng 9 năm 2016

Trịnh Nguyễn giao chiến, tiếp theo.


Lại nói hàng xóm Trịnh tư thù tư oán của Bí già lão, vốn gốc gác xưa Trịnh Lý Trịnh Lịch, Trịnh Cơ Trịnh Cấu nằm ở trên đảng ủy ủy ban, uy danh ngập tràn thiên hạ.
Thời đảng đệ nhứt hoàn cầu, chi phái nhà thờ họ Trịnh quý tộc dao búa thành công đắc thắng vẻ vang. Cha của Xuân là Giới nhờ tầm nhìn Việt Cộng tổ sư mà được chức tiến sĩ đảng trung ương dân vận, bèn đưa Xuân sang du học làm ăn ở nước Đức, kết nối "soái Đức" ưu tiên cơ cấu thượng từng kiến trúc dầu khí đô la Mỹ.
Xuân về nước thăng tiến phơi phới, được nhân dân tín nhiệm bầu cho trúng cử đại biểu Quốc hội đảng, giữ chức phó chủ tịch Hậu Giang Nam Bộ tỉnh. Không may năm nay Bính Thân, Xuân gặp phải hạn Thiên La Địa Võng chu kỳ, bị Lú bí thù dai chấm xúy hãm hại.
Cổ nhân chỉ dạy "Tiên hạ thủ vi cường", "Tam thập lục kế tẩu vi thượng sách", Trịnh Xuân nhanh chân cỏng mấy chục gói "lương khô" ba lô, đang đêm bí mật rời VN vọt qua Đức, hành quân lẩn trốn đến một hang sâu trên núi không ai biết.


Nấp trong hang, Xuân bèn Ai phôn bảy điện thoại phờ lớt đến vị bằng hữu, liên lạc nhờ Người Buôn Gió làm quân sư phản đòn tố cáo tội ác tày trời Lú bí ra thiên hạ.
Người Buôn Gió vốn đang ngồi buồn rầu ngẫm kế sinh nhai thời buổi khó khăn tính chưa ra nước, bỗng gặp sự nhờ cậy ấy bèn lấy làm vui vẻ lắm. Gió tiếp nhận tài liệu "tối mật" từ Xuân, ngâm cứu kỷ rồi dồn dập viết bài tung lên bờ lốc thiên hạ đọc chơi.
Mấy bài viết hấp dẫn "phơi ơ tông" sanh sự tò mò chiến cuộc Trịnh Nguyễn thời nay gay cấn, lái Gió lôi kéo được thế giới gần xa dõi theo bằng tin tức nhỏ giọt bằng lái xe, chứng minh nhơn dân, thẻ đảng, đơn từ, tâm thư cô chú chánh trị bộ.
Cuộc giao chiến thể nào, nhà quan sát phải trông đợi vào một tay Người Buôn Gió tùy nghi dĩ lậu ra mới biết được. Giới tinh hoa bình luận nương theo Gió đồn đoán, phân tích, chứng minh, suy diễn nhặng xị xà ngầu, vui vẻ thêm xóm làng in tơ nét sự thể.
Những tưởng Người Buôn Gió luôn tiếp nối đưa tin về cuộc giao chiến thì đùng một cái, lái Gió hẫng hụt viết Hồi kết, chấm dứt sự dĩ lậu viết.
Người Buôn Gió ngưng thông tin đề tài Trịnh Xuân, Lú bí liền phát động ngay một cuộc tổng công kích, sai bộ CA phát lệnh truy nã quốc tế, quyết bắt lấy Trịnh đem về nước trị tội...
(còn tiếp)

Thứ Ba, ngày 13 tháng 9 năm 2016

Trịnh Nguyễn giao chiến thời nay.


Thế kỷ hăm mốt, An Nam chánh trị cường quyền, bán nước vinh quang, lòng người tan nát.
Bấy giờ bí thơ chúa đảng Lú bí tuổi cao sức yếu, đầu óc trở nên điên cuồng mờ mịt. Đi không nổi ngồi không vững vẫn cố quyết giữ quyền cao chức trọng khiến tả hữu khinh ghét ra mặt.
Bí thường kỳ thều thào con bài "xây dựng đảng", "học tập tổ sư", xem là hai quyết sách giữ ghế cho lâu dài bền bĩ. Tuy nhiên, sự đó quá lỗi thời lố bịch trơ trẻn xem ra vô hiệu nghiệm.
Lấy làm lo, Bí bèn sai tâm phúc sang China thượng quốc lạy lục Tập hoàng đế ban cách giải quyết nan đề cứu đảng. Đế tàu bèn nheo mắt lim dim ngự bút viết to tướng bốn chữ "ĐẢ HỔ DIỆT RUỒI", phán cho chúng nó đem về trao liền tay đến Bí.
Tâm phúc truy phong ngựa cưỡi Bắc Kinh về Hà Nội báo cáo mọi sự. Bí mở niêm phong bì thơ đóng dấu "tối mật", đọc thấy mấy chữ "đả đả diệt diệt" mà sung sướng như kẻ chết trôi tóm được cái áo phao từ trên trời vứt xuống.
Ngồi một mình trong phòng, bí Lú vui mừng đến phát khóc lên rồi nức nở thều thào.
"Đây là cái việc cần thiết nhứt của băng đảng ta, đây là cái phao cứu sanh duy nhứt cho ta. Xin vô vàm đội ơn Tập thiên tử bệ hạ đà ban tuyệt chiêu chỉ giáo".


Lú bí sai thơ ký riêng mở két sắt lấy cái danh sách tên tuổi dài dằng dặt các vị "hổ và ruồi theo Mỹ" ra xem xét, chọn lựa đối tượng khả dĩ dễ ăn đem ra mà đả.
Mơ màng lẩm bẩm ngẫm nghĩ suốt tuần, lú bí cuối cùng chọn con vị hàng xóm có tư thù tư oán với Lú tự xa xưa hồi xà lỏn rách đít.
Nguyên lúc nhỏ, Lú bí thường hay lẻn sang nhà hàng xóm họ Trịnh trộm cắp không từ một thứ, một lần không may bị Trịnh gia chủ bắt quả tang lục lọi, bèn đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, đem bêu danh làng xã đạo chích.
Từ ấy, Bí căm thù họ Trịnh đến tận xương tủy, thề lớn lên sẽ tìm cách trả thù cho thỏa lòng hả dạ, rồi đêm ngày luyện chưởng dao búa mác lê, gia nhập đạo thờ bác đảng, chọn đường về Tàu sáp nhập, mộng mơ đảm chức bản xứ thái thú cầm quyền.
Có lòng trời chẳng phụ lòng, bác đảng vênh vang An Nam mạt lộ, xúi đẩy China thiên triều chấm cho bí Lú già lão đắc quyền. Họ Trịnh hàng xóm phen ni chết chắc...
(Còn tiếp)